27 jan 2020

Vil du være med å påvirke driften og miljøet i Fjellhytta Borettslag?

Vi trenger engasjerte naboer og i mai er det tid for å velge nytt styre.

Dersom du kunne tenke deg å bidra ta kontakt med valgkomitéen ved: 
 
Kari Druglimo-Nygaard, mob: 416 55 387

Kate Eiding, mob:   957 68 357 
 
 
FRIST 1. mars!