5 sep 2019

Torsdag er nytt tidspunkt for henting av avfall

Renovasjonsetaten endrer tidspunktene for henting av avfall.

Fra mandag 16 september endrer Renovasjonsetaten tidspunkt for henting av avfall i Nordsetergrenda. 

Restavfall tømmes torsdag hver uke, og papir tømmes annenhver mandag. 

Husk å sette søppelkassen utenfor porten (rekkehusene) kvelden før eller på morgenen samme dag.

Se når avfallet hentes hos deg: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/#gref