16 mar 2020

Samtykke til digital kommunikasjon

Vi i styret ønsker å oppfordre andelseierne i Fjellhytta brl om å gi samtykke til digital kommunikasjon, slik at kommunikasjonsflyten blir forenklet og effektivisert. Obos vil gjennomføre en SMS-kampanje torsdag 19. mars 2020

Hva innebærer det?

Andelseiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS vil i løpet av kort tid motta en SMS fra 1929. I denne ber OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av boligselskapet om fullmakt til å kommunisere digitalt pr e-post eller via SMS med den enkelte eier. Informasjon det er ønskelig å sende elektronisk kan være årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer. Dette vil da kunne bli sendt pr e-post, samt at det åpnes opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS. 

Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket. 

Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

 

16. Mars 2020

Styret