10 feb 2020

Prøveprosjekt for pappcontainere

Det pågår et prøveprosjekt for å finne en hensiktsmessig løsning for pappcontainere for rekkehusene.

Som et prøveprosjekt byttet vi ut den store containeren med fire mindre papp/papirbeholdere.

Vi ser at dagens løsning med åpen pappcontainer ikke virker tilfredsstillende. Styret vil erstatte den åpne containeren med en container som er låst. Vi purrer også jevnlig på forsinket henting av papp. 

Vi har løpende oppfølging av saken på styremøtene. 

Dersom dere skulle ha mye papp, eks. etter møbler, anbefaler styret at det kjøres til Ryen miljøstasjon eller Grønmo.

Vennlig hilsen

Styret