Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 23 jan 2011

Utbyggingsalternativer, les mer

I januar 2006 fikk borettslaget gjennomslag for sitt forslag om reguleringsendring. Dette sikrer rettferdig fordeling av gjenværende areale og enklere saksbehandling for de som vil bygge ut.

Kort fortalt sier reguleringsplanen dette:

* Rekkehusleilighetene får bygge ut inntil 40m² (pluss 3m² vindfang, som de aller fleste allerede har bygget ut).

* Blokkleilighetene får bygge ut inntil 9–13,5m² (avhengig av typen).

Om man ønsker å bygge ut i følge ett (eller flere!) av de vedtatte alternativene, går saksbehandlingen i borettslagets styre og Plan- og bygningsetaten raskere.

Mer informasjon finnes i den vedtatte reguleringsendringen (delt opp i fire pdf-filer):

Forslagsteksten (Side 1 - 9)

Endrede reguleringsbestemmelser (Side 10 - 12)

Utbyggingsalternativer for rekkehus (Side 13 - 26)

Utbyggingsalternativer for terrasseblokker (Side 27 - 32)