Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 26 feb 2011

Praktiske opplysninger

Styret:

Styretmøte holdes den tredje mandagen i måneden, og kontortid for henvendelser fra deg som beboer er vanligvis denne mandagen fra 18-19.

Endringer av dette tidspunktet får du vite via rundskriv eller her på hjemmesiden vår.

Borettslaget har møterom i nr. 10 b.

Saker som må styrebehandles, f.eks klager eller forslag til generalforsamlingen, skal være skriftlig og undertegnet.

e-post: styret@fjellhytta.net

Styret har en grønn postkasse utenfor nr. 10 b

Trappevask i blokkene:

Blir utført av et eksternt firma én gang i uken. Betaling for dette kommer som egen post på husleieblanketten.

Bilkjøring i borettslaget:

Vi ønsker et bilfritt og trygt område for alle. unngå derfor kjøring på borettslagets område.

Må du kjøre, så kjør i gangfart. BARN LEKER!

Respekter parkeringsforbudet på borettslagets område. Se husordensregel nr. 15.

Søppeltømming:

Beboere i rekkehus må selv sette avfallsbeholderen i veikanten utenfor huset sitt før kl. 08:00 på tømmedagen, evt. kvelden før. Tømmedag for Fjellhytta brl er mandager.

Pass på at beholderen ikke er til hinder for fremkommeligheten i veien.

Kildesortering:

Papp- og papircontainer står på store gjesteparkering.

Blokkene har beholder for papp/papir i søppelrommet i hver oppgang.

Nærmeste avfallsbeholder for glass/metall er ved SPAR-butikken. SPAR er også nærmeste sted for hente blå og grønne avfallsposer.

Leie garasjeplass:

Dersom du ønsker å leie/leie ut garasjeplass, kan du henge opp lapp på dørene til garasjen/tavlene i oppgangene. Leie avtales mellom privatpersoner. Styret administrerer ingen plasser til utleie. For å opprettholde sikkerheten i garasjeanlegget ber likevel styret om at leie skjer mellom bebore i Fjellhytta som allerede har nøkkel.

Gjesteparkering:

Borettslaget har to gjesteparkeringsplasser. En liten ved nr. 1 og en stor ved nr. 5/7. Innkjøring fra begge fra Lambertseterveien.

Gjesteparkering er beregnet for besøkende!

Vask av bil:

Bilen kan vaskes på den lille gjesteparkeringsplassen ved nr. 1. Kran og slange er satt opp på endeveggen av blokken. Bruk garasjenøkkel for tilgang.

Ekstra boder:

I borettslaget er det noen ekstra kjeller- og kjøleboder til utleie til beboere. Per i dag er alle kjellerbodene utleide, men det er ledige kjøleboder. Henvend deg til styret om du er interessert i å leie.

Brannsikring:

Til hver leilighet medfølger et brannslukningsapparat og en brannvarsler.

Navnskilt:

- til porttelefon bestilles og monteres av vaktmester. Send mail til vaktmester@fjellhytta.net eller legg brev i postkassen til Styret i 10 b.

Skilt til postkassen må beboer ordne selv.

Utvendig montering:

Det er ikke lov å montere vegg- eller takfast utstyr på balkong/terrasse uten på forhånd å kontakte styret. Dette på grunn av det katodiske systemet som er montert i fasaden.

Dugnad:

Vår og høst har vi dugnad for å holde fellesområder og gangveier trivelige.

Containere blir bestilt.