Endret: 9 sep 2019     Opprettet: 14 jan 2011

Kontortid for beboere

Styret har kontortid for beboere kl 18.30–19.00 følgende mandager i 2019/2020:

Høst 2019

Vår 2020

16. september

20. januar

21. oktober

10. februar

18.november

16. mars

16.desember

20. april

 

 Mai (Generalforsamling- kommer tilbake med dato)

 

15. juni

 

Har du spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt med oss på styret@fjellhytta.net