Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 17 feb 2014

Dyrehold, les mer

Generalforsamlingen har bestemt at dyrehold ikke er tillatt i Fjellhytta borettslag. Dette er derfor nedfelt i husordensreglene. Det betyr at ny andelseier ikke kan flytte inn med et dyr.

I praksis betyr dette at ny andelseier ikke kan flytte inn med dyr.

Det er en åpning, og det er at man kan søke styret om tillatelse til å holde dyr. For å få mest mulig likhet har styret lagt seg på en bestemt linje ved behandling av slike saker. I søknad om dyrehold må det begrunnes hvorfor man skal ha dyr. For å kunne anskaffe dyr/hund må man legge frem en legeerklæring eller erklæring fra annet helsepersonell om behovet for å ha dyr/hund. I tillegg må man sjekke med naboer i oppgangen og få dem til å signere på at det er i orden med hund/dyr. Dette er relatert til mulig allergi hos naboer.