2 nov 2019

Pappcontainer på parkeringsplass tatt bort

Styret har besluttet å fjerne vår papp/papircontainer som står på store gjesteparkeringsplass.

Grunnen er at det har blitt observert at andre beboere i området har benyttet vår container. 

Som et prøveprosjekt bytter vi ut den store containeren med tre mindre papp/papirbeholdere. Disse er nå plassert mellom Nordsetergrenda 7 og 9. Det er viktig at papp skjæres opp slik at den er tilpasset åpningen i beholderene. 

Dersom dere skulle ha mye papp, eks. etter møbler, anbefaler styret at det kjøres til Ryen miljøstasjon eller Grønmo.

Vennlig hilsen

Styret