5 feb 2020

Har du forslag til generalforsamlingen 2020?

Styret ber andelseiere som ønsker å fremme forslag på ordinær generalforsamling 2020 om å levere/sende forslag til styret innen 3. mars 2020.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bør omhandle forhold som primært vedrører hele borettslaget. 

Generalforsamlingen avholdes Torsdag 14. mai 2020 kl 19:00 på Skovheim Allsenter.

Andelseier som fremmer forslag forventes å stille på generalforsamlingen og legge frem sitt forslag. 

Forslag legges i styrets postkasse i Nordsetergrenda 10B eller sendes pr e-post til styret@fjellhytta.net

Mvh Styret