9 sep 2019

Fremdrift rehabilitering av terrasseblokkene

Rehabiliteringsarbeidet er igang og DVS er i rute etter oppsatt plan.

Arbeidet på terrasseblokk 13 starter i uke 37.

DVS informerer andelseiere fortløpende. Status på fremdrift finner du også på informasjonstavlen ved Nordsetergrenda 10. 

Evt. spørsmål vedr. rehabiliteringen rettes til styret, styret@fjellhytta.net