16 mai 2017

Eiendomsskatt

Mange har nå fått eiendomsskatt i tillegg til felleskostnader på utgiftene i mai. Vi har fått beskjed fra OBOS om at eiendomsskatten fordeles og belastes sammen med felleskostnader i mai, juni, september og oktober. Eiendomsskatten som betales nå er basert på ligningsverdien i selvangivelsen 2015. Denne verdien ganges med fire (ligningsverdien er ca. 25% av markedsverdi) for å komme frem til markedsverdi. Eiendomsskattegrunnlaget er 80% av markedsverdien, så man ganger markedsverdi med 0,8. Man trekker fra 4.000.000, som er bunnfradraget. Resterende beløp betaler man eiendomsskatt av, og satsen er tre promille. Total eiendomsskatt for året er jevnt fordelt på mai, juni, september og oktober. Se regneeksempel og info fra Oslo kommune og skatteetaten under: