12 mar 2020

Coronavirus

Styret vil be alle beboere være behjelpelig med å forebygge smitte ved å ha ekstra fokus på håndhygiene og generelt renhold fremover.

Styret viser ellers til www.fhi.no og www.helsenorge.no der du vil finne nyttig informasjon og råd i forbindelse med viruset. Vi anmoder om at blant annet reglene om hjemmekarantene overholdes dersom dette skulle bli aktuelt for noen.

Styret følger løpende med på utviklingen i saken, og vil når det nærmer seg dato for generalforsamling ta de nødvendige forhondsregler vedr. gjennomføringen av dette.

 

Mvh

Styret