Bilder fra høstdugnad 2016

Vi fikk gjort mye på dugnaden. Stor takk til alle som bidro! Foto: Steinar Joakimsen

;