Rundskriv vedr rehabiliteringen

Informasjon til beboer/andelseiere

2016

Rundskriv 03/2016 - Rekkehus ny isolasjon og panel østvegg

2015

Rundskriv 13/2015 - Fasadeendring rekkehus status

Rundskriv 09/2015 - Rekkehus status

Rundskriv 02/2015 - Fornyelse av vegger på terrasseside i blokkene

2014

Rundskriv 18/2014 - Rekkehus

Rundskriv 16/2014 - Klatring i stillaset er ikke tillat

Rundskriv 15/2014 - Rekkehusene - utvendig snekkerarbeid

Informasjonsskriv nr 5 - Rundskriv 13/2014

Informasjonsskriv nr 4 - Rundskriv 10/2014

Informasjonsskriv nr 3 - Rundskriv 9/2014

Informasjonsskriv nr 2 - Rundskriv 7/2014

Rundskriv 3/2014 - Informasjonsmøte vedr rehabiliteringen

2013

Rundskriv 9/2013 - Endring i felleskostnadene